สอนวิธีเปลี่ยนวันที่ เวลา Time zone Windows 8

https://www.youtube.com/watch?v=G27wXuVNU5w

ตั้งวันที่ ตั้งเวลา ตั้ง time zone Windows 8
สอนเปลี่ยนวันที่
เปลี่ยนวันที่ windows 8
วิธีเปลี่ยนวันที่
วิธีเปลี่ยนเวลา
เปลี่ยนเวลา windows 8
สอนตั้งวันที่
สอนตั้งเวลา
ตั้ง time zone


About ซ่อมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่

ซ่อมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่