Windows 10 จะมีอะไรอัพเดทใหม่ในปีหน้า ลองมาดูกัน!!

หลังจากที่ Microsoft ได้ปล่อยอัพเดทใหญ่อีกครั้งกับ Windows 10 Fall Creators Redstone 3 เมื่อเดือน ตุลาคมที่ผ่านมา บางคนก็ได้มีการทดลองใช้งานกันไปบ้างแล้ว เรามาพูดถึงส่วนของในปีหน้ากันบ้างกับ Windows 10 Redstone 4 คาดว่าจะมีกำหนดเปิดให้อัพเดทกันช่วงราวๆ เดือนมีนาคม – พฤษภาคมปีหน้า กับชื่อที่ไม่เป็นทางการคือ Windows 10 Redstone 4 สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใน Windows 10 Redstone 4 Windows Shell เชื่อว่าหลายคนอาจไม่รู้จัก Windows Shell มันก็คือ ส่วนของกราฟฟิคแสดงผลบนหน้าตาการใช้งาน (Graphical user interface) ที่เราเห็นกันทุกๆวัน ซึ่งในการอัพเดตครั้งหน้า Windows 10 Redstone 4 จะมีการปรับเปลี่ยนหลักๆ ในส่วนของ Start menu, ระบบการแจ้งเตือน Action Center, ภาพหน้าจอ Lock Screen และแถบ Taskbar โดยบางส่วนก็จะนำ Fluent Design […]

Microsoft จะเริ่มปล่อยให้อัพเดท Windows 10 Fall Creator Update กันวันที่ 17 ตุลาคม

อัพเดท Fall Creator ถือเป็นอัพเดทใหญ่ครั้งที่ 4 ของ Microsoft ตั้งแต่วางจำหน่าย Windows 10 มา โดยอัพเดทนี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกับ Windows Mixed Reality ได้ โดยในอนาคตจะมีตัวเลือกจากทั้ง Dell, HP, Lenovo และ Asus ให้ใช้งานกัน นอกจากนี้ในอัพเดท Fall Creator จะมีระบบ Eye-Tracking ติดตามลูกตาของผู้ใช้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ร่างกายส่วนอื่นเช่นมือเพื่อใช้งานระบบปฏิบัติการเลย รวมไปถึงผู้ที่ป่วยเป็นโลกขยับตัวไม่ได้หลากหลายโรค อย่างไรก็ตามบางฟีเจอร์ เช่น Timeline ที่โชว์ในงาน BUILD ที่ผ่านมาจะยังไม่สามารถใช้งานได้ใน Fall Creator Update นี้ ผู้ที่อยากจะใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวยังต้องรอต่อไปจนกว่า Microsoft จะปล่อยอัพเดทใหญ่ครั้งหน้าให้ใช้งานกันต่อไป