สอนวิธีเปลี่ยนภาษาโดยกดปุ่มตัวหนอน windows 8

https://www.youtube.com/watch?v=ksROAZ8Zg4Q *** ทำ 2 ครั้งนะครับ คือ ทำตาม video เสร็จแล้ว ทำซ้ำเหมือนเดิมอีกรอบนึงนะครับ *** วิธีตั้งภาษา ไทย อังกฤษ windows 8 กดเปลี่ยนภาษา เปลี่ยนภาษา windows 8 ปุ่มตัวหนอน เปลี่ยนภาษา ไทย อังกฤษ สอนเปลี่ยนภาษา วิธีเปลี่ยนภาษา