Microsoft พัฒนาให้เบราว์เซอร์ Edge เข้าโหมดไม่ระบุตัวตนทันที เมื่อเข้าเว็บที่อาจจะมีอันตราย

Private Browsing Mode หรือโหมดไม่ระบุตัวตน เป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากในการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ การใช้งานในโหมดนี้ จะทำให้หน้าเว็บหรือไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา จะไม่ถูกบันทึกในประวัติการใช้งานเบราว์เซอร์ ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในขณะที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน อย่างเช่น Paypal หรืออินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง รวมไปถึงกรณีที่คุณอาจจะไม่อยากให้ใครๆ รู้ว่าคุณแอบดูเว็บโป๊ด้วยก็ได้ ประโยชน์ของมันมีอะไรบ้าง? – มันจะไม่เก็บประวัติการเข้าเวบไซด์ (Website History) ต่างๆไว้เลย ทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้การ – สามารถป้องกันเวบไซด์ที่สามารถตรวจจับพฤติกรรมของผู้ใช้งานได้ด้วย – ไม่จำว่าเรากรอกข้อมูลลงไปในเวบไซด์อะไรบ้าง เพื่อป้องกันการกรอกข้อมูลอัติโนมัติ(Autofill Information) ข้อมูลส่วนตัวเราจะได้ไม่รั่วไหล เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่มีฟีเจอร์โหมด Private Browsing แต่อาจเรียกชื่อต่างกันไปตามแต่ผู้พัฒนาเบราว์เซอร์ โดย Firefox เรียก Private Window และ Chrome เรียก Incognito window ส่วน Internet Explorer เรียก InPrivate Browsing ในขณะที่ Edge เรียก InPrivate window แต่การเคลียร์ประวัติการใช้งานนั้นจะเกิดขึ้น […]