intel จะเลิกใช้ Tick-Tock จะเปลี่ยนไปใช้ Process-Architeture-Optimization แทน

โดยล่าสุดมีรายงานจากทางเว็ปไซต์ The Motley Fool โดยสืบเนื่องจากรายงานประจำปีของทาง Intel Corporation (FORM 10-K) ซึ่งได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงเรื่องแผนการออกวางขาย CPU ใหม่ของทาง Intel ที่เดิมทีแล้วจะเป็นการเปิดตัวแบบ Tick – Tock โดยจะมีการใช้ CPU ที่ใช้ขบวนการผลิตครั้งนึงอยู่ที่ประมาณ 2 ปี แต่ตอนนี้ไม่ใช่อีกต่อไปแล้ว เนื่องจากต่อไปนี้จะเปลี่ยนมาใช้หลักการเปิดตัวแบบ ‘Process-Architeture-Optimization’ แทน หรือเป็นจังหวะแบบ Three Element Cycle (สามจังหวะ) แทนครับ โดยหลักการตลาดของ Intel Tick-Tock นี้ถือว่าเป็นแผนการเปิดตัว CPU ของ Intel ตลอดเกือบ ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งทุกๆปีแล้ว Intel ก็จะเปิดตัว CPU รุ่นใหม่ๆ โดยจะมีการลดขนาดขบวนการผลิต สลับกับพัฒนาพื้นฐาน CPU บนขบวนการผลิตเดิมสลับกันไปเรื่อยๆ เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการบริโภคพลังงาน และปรับแต่ง Microarchitecture และทุกครั้งที่มีจังหวะ […]