บลูทูธ 5 รับส่งข้อมูลได้เร็วและไกลยิ่งกว่าเดิม

ผู้พัฒนาเทคโนโลยี บลูทูธ ได้ประกาศถึงการพัฒนามาตรฐานใหม่ บลูทูธ 5 ที่จะมาแทนเทคโนโลยี บลูทูธ 4.2 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยล่าสุดทางกลุ่ม Bluetooth Special Interest Group ได้ประกาศใช้งานเทคโนโลยี บลูทูธ 5 นี้อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งผู้ผลิตสินค้าสามารถนำไปใช้งานบนอุปกรณ์ของตนได้ในทันที

บลูทูธ 5 ได้มีการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแบบไร้สายให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม มีความเร็วและระยะรับส่งที่สูงมากขึ้น หากเทียบกับ บลูทูธ 4.2 แล้ว บลูทูธ 5 จะมีระยะการทำงานครอบคลุมมากกว่าเดิมถึง 4 เท่า, ความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงกว่า 2 เท่า ซึ่งจากความสามารถดังกล่าว จะทำให้อปุกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี บลูทูธ 5 สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านได้อย่างครอบคลุม ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในยุคของ Internet of Things ที่กำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา

สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานเทคโนโลยี บลูทูธ 5 จะเริ่มทยอยเข้าสู่ตลาดภายใน 2-6 เดือนนี้

ที่มา bluetooth , thaiware , ซ่อมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่


About ซ่อมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่

ซ่อมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่