สอนวิธีเปลี่ยนภาษาโดยกดปุ่มตัวหนอน windows 8

*** ทำ 2 ครั้งนะครับ คือ ทำตาม video เสร็จแล้ว ทำซ้ำเหมือนเดิมอีกรอบนึงนะครับ ***

วิธีตั้งภาษา ไทย อังกฤษ windows 8
กดเปลี่ยนภาษา
เปลี่ยนภาษา windows 8
ปุ่มตัวหนอน
เปลี่ยนภาษา ไทย อังกฤษ
สอนเปลี่ยนภาษา
วิธีเปลี่ยนภาษา


About ซ่อมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่

ซ่อมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่