Apple Mac ARM ชิป M1 ติดตั้ง Windows ได้ ขึ้นอยู่กับ Microsoft

หลังจากที่พูดถึงการมาของ Apple Mac สถาปัตยกรรม ARM โดยใช้ชิป M1 กันแล้ว ทีนี้เราจะมาพูดถึงว่า สามารถที่จะติดตั้ง Windows ได้หรือไม่ จากที่มีการแจ้งว่าไม่สามารถที่จะติดตั้ง Windows ใน Apple Mac สถาปัตยกรรม ARM โดยใช้ชิป M1 นั้นอาจจะมีโอกาศที่จะเกิดขึ้นได้ ก็มีความหวังว่าทาง Microsoft เองจะยินยอมที่จะนำสิทธิบัตรดังกล่าวมาให้ผู้ใช้สามารถใช้งานบน Mac ได้หรือเปล่า โดยการสัมภาษณ์ระหว่าง Ars Technica และ Craig Federighi เขาได้กล่าวว่า “เราได้เตรียมเทคโนโลยีสำหรับการใช้งาน Windows บน ARM เอาไว้ให้แล้ว แน่นอนว่ามันรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันสถาปัตยกรรม x86 แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ Microsoft

ที่จริงแล้วทาง Microsoft เองก็เคยลองทดสอบ สถาปัตยกรรม ARM บน Windows มาก่อนหน้านี้แล้วแต่จากการทดสอบไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้
ไม่แน่ว่า Microsoft อาจจะรวมมือในการให้ Windows สามารถใช้งานบนเครื่อง Apple Mac สถาปัตยกรรม ARM โดยใช้ชิป M1 ในอนาคตก็เป็นได้


About ซ่อมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่

ซ่อมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่