Apply กำลังพัฒนา CPU 32Core และ GPU 128Core

หลังจาก Apply ได้ทำการเปิดตัว MacBook Air, MacBook Pro และ Mac Mini ที่ใช้ชิป M1 ไปแล้วนั้น ด้านการใช้งานโดยทั่วไปนั้นถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียว และดูเหมือนว่าทางบริษัทจะให้ความสำคัญในการพัฒนาชิปเซ็ตอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งทาง Apple เองคาดว่าจะมีการเปิดตัว CPU แบบ 8core หรือ 12core ก่อนในช่วงต้นปีแรกของปี 2021 หรือ 2564 และเราอาจจะได้เห็น CPU 20core และ 32core ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2021 ด้วยเช่นกัน และในส่วนของ GPU นั้นทาง Apply คาดว่าจะพัฒนา 16core และ 32core ก่อนจากนั้นในอนาคตอาจจะได้เห็น GPU 64core และ 128core อนาคตต่อไป


About ซ่อมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่

ซ่อมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่