Google Chrome ยังสนับสนุน Windows 7 ไปอีกอย่างน้อย 18 เดือน

Google ประกาศว่าจะยังให้การสนับสนุน Windows 7 ต่อไปอีกเป็นเวลาอย่างน้อยถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2021

เมื่อสิ้นสุดการสนับสนุน หมายความว่าหากมีการพบช่องโหว่ หรือปัญหาด้านความปลอดภัยใหม่ขึ้นมาในอนาคต ทาง Microsoft ก็จะไม่มีการอัปเดตแก้ไขให้อีกต่อไป อย่างไรก็ตามผู้ใช้ Chrome บน Windows 7 จะยังได้รับการอัปเดตด้านความปลอดภัยต่างๆ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้ใช้ Windows 7 ที่ยังใช้ Internet Explorer ในการเล่นอินเทอร์เน็ตก็ควรหันมาเปลี่ยนเป็น Chrome เพื่อความปลอดภัย

สำหรับองค์กร (Enterprises) ที่คอมพิวเตอร์ในระบบยังเป็น Windows 7 ก็ควรเริ่มวางแผนปรับเปลี่ยนระบบได้แล้ว ในส่วนของ Chrome ก็สามารถ “จ่ายเงิน” ให้ Google เพื่อรับการสนับสนุนไปจนถึงปี 2023 ได้

จากรายงานของ Statcounter เมื่อเดือนธันวาคม 2019 มีผู้ใช้งาน Windows 10 อยู่ที่ 65.4% ส่วน Windows 7 อยู่ที่ประมาณ 26.79% ก็ถือว่ายังเยอะอยู่มากพอสมควร


About ซ่อมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่

ซ่อมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่