Microsoft อาจนำ Backup and Restore กลับมาใน Windows 10

ป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ Microsoft อาจจะรื้อเอาฟีเจอร์ Backup and Restore มาไว้ใน Windows 10 เพื่อให้ผู้ใช้จำนวนมากสามารถจัดเก็บข้อมูลและเรียกคืนระบบได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

โดยใน Windows 7 ฟีเจอร์ Backup and Restore ทำทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกคืนและสำรองข้อมูลด้วยการกำหนดช่วงเวลาในการทำ Schedule ได้ รวมถึงการรวมเอาไฟล์จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows อื่นๆ มาใช้งานร่วมกันได้ แต่บน Windows 8 ทางไมโครซอฟท์ได้ยกเลิกฟีเจอร์นี้ไป แล้วแนะนำให้ใช้ File History แทน

File History ควรจะเป็นทางออกที่ดีกว่า เพราะใช้งานง่ายและทำงานได้อย่างต่อเนื่องและการสำรองข้อมูลให้อัตโนมัติตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอ แต่ระบบนี้ยังมีข้อจำกัดอบู่ที่ มันสามารถสำรองไฟล์จาก Library (เช่นโฟลเดอร์ Document และ Picture) รวมถึง Favorite, Contact และ Desktop ซึ่งการ Recovery file และ Program จากที่อื่นๆ บนคออพิวเตอร์นั้น จำเป็นต้องสร้างตัว Image แบบเต็มระบบเอาไว้เสียก่อน จึงจะสามารถทำงานได้

แต่ข่าวที่หลุดออกมาล่าสุดของ Windows 10 Build 10123 ปรากฏว่าไมโครซอฟท์จะใส่ Backup and Restore กลับมาอีกครั้ง โดยที่ File History ก็จะยังคงมีอยู่ให้เป็นตัวเลือกในการใช้งานส่วนใหญ่ แต่ผู้ใช้ใครคนใดที่ต้องการระบบที่สามารถควบคุมได้มากยิ่งขึ้นก็เลือกใช้งานได้จากออปชั่นบน Windows 10 ข่าวที่รั่วออกมานี้ยังแสดงให้เห็นถึงโหมด Private สำหรับเบราว์เซอร์ของไมโครซอฟท์พร้อมกับการบันทึกรหัสผ่านและแบบฟอร์ม ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างส่วนของ Tile และ Start Menu อีกด้วย

ต้องถือว่า Windows 10 นั้นมาพร้อมการปรับปรุงฟีเจอร์หลายอย่างให้กับผู้ใช้ได้มากขึ้น แม้ว่าอาจจะไม่ได้ฉีกไปจาก Windows 8 เพราะยังคงความสามารถหลายอย่างไว้ แต่ก็เชื่อว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์ เช่นเดียวกับ Backup and Restore ที่จะดูแลโฟลเดอร์ที่เป็นส่วนตัว รวมถึงน่าจะเป็นฟีเจอร์สำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้ในองค์กรได้ใช้ได้อย่างลงตัว

ที่มา – pcworld


About ซ่อมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่

ซ่อมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่