Microsoft ได้อัปเดตระบบ Windows Update ใหม่ ถอนการติดตั้งอัปเดตอัตโนมัติหากเครื่องผู้ใช้งานพัง

โดยล่าสุดทาง Microsoft ได้อัปเดตระบบใหม่ คือ

ทาง MSPoweruser รายงานว่า Microsoft ได้อัปเดตระบบ Windows Update ใหม่ หากพบว่าเครื่องของผู้ใช้งานอัปเดต Windows แล้วไม่สามารถเปิดเครื่องได้หรือมีปัญหาระหว่างการเปิดเครื่อง

ระบบจะทำการบู้ทเครื่องโดยอัตโนมัติและถอนการติดตั้งซอฟท์แวร์ที่อัปเดตมาล่าสุดทั้งหมด

ไม่เพียงเท่านั้น หาก Windows ตรวจจับซอฟท์แวร์ว่ามีปัญหาจริงก็จะบล็อกการอัปเดตอัตโนมัติไปอีก 30 วัน ซึ่งทำให้ Microsoft สามารถตรวจสอบซอฟท์แวร์ได้ก่อนที่จะปล่อยอัปเดตออกมาอีกครั้ง


About ซ่อมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่

ซ่อมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่