Microsoft Update แก้ไขข้อผิดพลาด File Explorer ใน Windows 10 เวอร์ชัน 1903 และ 1909

สิ่งที่แก้ไขใน patch ตัวนี้

  • เพิ่มความแม่นยำในการทำงานของ Windows Hello face authentication.
  • แก้ไขข้อผิดพลาดที่ไปเปลี่ยนแปลง Tiles ที่ผู้ใช้ปรับแต่งเอาไว้ใน Start menu แม้ว่าจะสั่งล็อครูปแบบเอาไว้แล้ว
  • แก้ไขข้อผิดพลาดที่ทำให้ช่องค้นหาใน Control Panel และ File Explorer หยุดทำงาน
  • แก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงานของ Quick accce บน File Explorer ที่ทำให้ใช้คำสั่ง Paste ด้วยการคลิกขวาไม่ได้
  • แก้ไขข้อผิดพลาดที่ทำให้ File Explorer ไม่ยอมรับคำสั่งจากผู้ใช้ (User input)
  • แก้ไขข้อผิดพลาดที่ Touch keyboard ปิดตัวเอง เมื่อผู้ใช้กดปุ่มใดก็ตาม
  • ปรับปรุงปัญหาที่บางครั้งทำให้เกมสำหรับผู้เล่นหลายคน มีการส่งคำเชิญชวนเล่นเกมให้กับผู้อื่นระหว่างที่กำลังเล่นในโหมดสำหรับผู้เล่นหลายคน
  • ปรับปรุงปัญหาที่บางครั้งเกิดข้อผิดพลาดเวลาที่ผู้ใช้ถอด Flash Drive แบบ USB-C ออกจากพอร์ต
  • ปรับปรุงปัญหาที่หน้าจอแสดงข้อมูลไฟล์ออฟไลน์ และไฟล์ออนไลน์อย่างผิดพลาด

ถ้าใครยังไม่เจอข้อผิดพลาดก็สามารถใช้งานไปก่อนก็ได้ แต่แนะนำว่าให้อัพเดทเป็นประจำจะดีกว่าครับ


About ซ่อมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่

ซ่อมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่