WiGig มาตรฐานใหม่ของ Wi-Fi รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมใช้งานปีหน้า!!

โดย Wi-Fi ในปัจจุบันอาจจะมีความเร็วที่เพียงพอสำหรับการใช้งานปกติ แต่จะดีกว่านี้หรือไม่ ถ้าหาก Wi-Fi มีความเร็วในการใช้งานมากกว่านี้? Wi-Fi Alliance บริษัทผู้พัฒนาระบบ Wi-Fi ออกมาตรฐานใหม่สำหรับการใช้งาน Wi-Fi ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น หรือ Super Fast Wi-Fi ในชื่อ WiGig มีการทำงานอยู่ในช่วงความถี่ 60GHz ที่มีความเร็วในการส่งถ่ายข้อมูลสูงสุดถึง 8 Gbps ล่าสุด Wi-Fi Alliance ออกมากล่าวว่า ” ในปีหน้า มาตรฐานการเชื่อมต่อไร้สายความเร็วสูง WiGig จะสามารถรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน, แล็ปท็อป เราเตอร์ เป็นต้น ทั้งยังอาจจะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi กับการใช้งานอุปกรณ์เสมือนจริง VR หรือ เล่นวีดีโอความละเอียด 4K ได้อย่างเร็วมากยิ่งขึ้น” (ในปัจจุบันความเร็วของ Wi-Fi ไร้สายไม่เพียงพอในการใช้งานความละเอียด 4K หรือ อุปกรณ์ VR) นอกจากนี้ […]