GeForce RTX 2080 บนความละเอียด 4K 60FPS ทำได้จริง!! แต่ Ray Tracing ต้องรอต่อไป

สื่อต่างๆเริ่มออกรีวิวการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 2080 และ 2080 Ti กันแล้ว โดยภาพรวมของรีวิวหลายสำนักชี้ตรงกันว่า ประสิทธิภาพดีขึ้นจาก GeForce GTX 1080/1080 Ti อย่างก้าวกระโดด และสามารถใช้การ์ดใบเดียวรันเกมที่ความละเอียด 4K เปิดตัวเลือกกราฟิกในเกมแบบสูงสุด แล้วยังรักษาเฟรมเรตเกิน 60 FPS ได้จริงๆ (ในกรณีของรุ่น 2080 Ti) สถิติของ Engadget ลองเล่น FFXV ที่ความละเอียด 4K และตั้งค่าตัวเลือกกราฟิกเป็น high พบว่า 2080 Ti สามารถรันได้ระดับ 65-75 FPS, 2080 ที่ระดับ 49-54 FPS ในขณะที่ 1080 ทำได้ที่ 30-40 FPS เท่านั้น ตัวเลขของ Ars Technica เล่น Shadow […]