Microsoft Update แก้ไขข้อผิดพลาด File Explorer ใน Windows 10 เวอร์ชัน 1903 และ 1909

สิ่งที่แก้ไขใน patch ตัวนี้ เพิ่มความแม่นยำในการทำงานของ Windows Hello face authentication. แก้ไขข้อผิดพลาดที่ไปเปลี่ยนแปลง Tiles ที่ผู้ใช้ปรับแต่งเอาไว้ใน Start menu แม้ว่าจะสั่งล็อครูปแบบเอาไว้แล้ว แก้ไขข้อผิดพลาดที่ทำให้ช่องค้นหาใน Control Panel และ File Explorer หยุดทำงาน แก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงานของ Quick accce บน File Explorer ที่ทำให้ใช้คำสั่ง Paste ด้วยการคลิกขวาไม่ได้ แก้ไขข้อผิดพลาดที่ทำให้ File Explorer ไม่ยอมรับคำสั่งจากผู้ใช้ (User input) แก้ไขข้อผิดพลาดที่ Touch keyboard ปิดตัวเอง เมื่อผู้ใช้กดปุ่มใดก็ตาม ปรับปรุงปัญหาที่บางครั้งทำให้เกมสำหรับผู้เล่นหลายคน มีการส่งคำเชิญชวนเล่นเกมให้กับผู้อื่นระหว่างที่กำลังเล่นในโหมดสำหรับผู้เล่นหลายคน ปรับปรุงปัญหาที่บางครั้งเกิดข้อผิดพลาดเวลาที่ผู้ใช้ถอด Flash Drive แบบ USB-C ออกจากพอร์ต ปรับปรุงปัญหาที่หน้าจอแสดงข้อมูลไฟล์ออฟไลน์ และไฟล์ออนไลน์อย่างผิดพลาด ถ้าใครยังไม่เจอข้อผิดพลาดก็สามารถใช้งานไปก่อนก็ได้ แต่แนะนำว่าให้อัพเดทเป็นประจำจะดีกว่าครับ