NVIDIA เปิดตัวจีพียูใหม่ Hopper H200 จีพียูตัวแรกที่ใช้แรมความเร็วสูง HBM3e

NVIDIA เปิดตัวจีพียูศูนย์ข้อมูล Hopper H200 ที่อัพเกรดขึ้นจาก H100 ที่เปิดตัวตั้งแต่ปี 2022 จุดเด่นของ NVIDIA H200 คือใช้แรมแบบใหม่ HBM3e ที่เร็วขึ้นกว่าเดิม สามารถส่งข้อมูลในหน่วยความจำขนาด 141GB ด้วยอัตรา 4.8 TBps แบนด์วิดท์เพิ่มขึ้น 2.4 เท่าเทียบกับแรมใน NVIDIA A100 ของเจนก่อน จีพียู H200 จะถูกนำไปใช้กับบอร์ด NVIDIA HGX H200 รองรับทั้งการคอนฟิกแบบ 4/8 จีพียู ฮาร์ดแวร์เข้ากันได้กับระบบที่เป็น HGX H100 เดิม ทำให้หน่วยงานที่มีของเดิมอยู่แล้วอัพเกรดได้ง่าย NVIDIA คุยว่า H200 มีสมรรถนะในการรันโมเดล Llama 2 แบบ 70B ได้เร็วขึ้นกว่า H100 เกือบเท่าตัว ส่วนเซิร์ฟเวอร์ HGX H200 แบบ 8 […]