intel ปรับลดราคา cpu เพราะการมาของ AMD RYZEN ของเขาแรงจริง !!

จากการเปิดตัว AMD RYZEN ทำให้ intel เลือกที่จะปรับลดราคา cpu ของตัวเองลงซึ่งเป็นผลดีที่เราจะได้ซื้อ cpu ในราคาที่ถูกลง เพราะการมาของ AMD Ryzen ทำให้เกิดการแข่งขันที่มากขึ้น ยิ่งแข่งกันผู้บริโภคอย่างเราก็ยิ่งได้ประโยชน์ ส่วนราคาที่ทาง intel ปรับลดราคาลง ตามด้านล่าง Intel Core i7-6950X เหลือ $1599 US ลดไป $300 Intel Core i7-6900K เหลือ $999 US ลดไป $200 Intel Core i7-6850K เหลือ $549 US ลดไป $150 Intel Core i7-6800K เหลือ $359 US ลดไป $140 Intel Core i7-7700K เหลือ $299 US […]