WiGig มาตรฐานใหม่ของ Wi-Fi รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมใช้งานปีหน้า!!

โดย Wi-Fi ในปัจจุบันอาจจะมีความเร็วที่เพียงพอสำหรับการใช้งานปกติ แต่จะดีกว่านี้หรือไม่ ถ้าหาก Wi-Fi มีความเร็วในการใช้งานมากกว่านี้?

Wi-Fi Alliance บริษัทผู้พัฒนาระบบ Wi-Fi ออกมาตรฐานใหม่สำหรับการใช้งาน Wi-Fi ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น หรือ Super Fast Wi-Fi ในชื่อ WiGig มีการทำงานอยู่ในช่วงความถี่ 60GHz ที่มีความเร็วในการส่งถ่ายข้อมูลสูงสุดถึง 8 Gbps

ล่าสุด Wi-Fi Alliance ออกมากล่าวว่า ” ในปีหน้า มาตรฐานการเชื่อมต่อไร้สายความเร็วสูง WiGig จะสามารถรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน, แล็ปท็อป เราเตอร์ เป็นต้น ทั้งยังอาจจะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi กับการใช้งานอุปกรณ์เสมือนจริง VR หรือ เล่นวีดีโอความละเอียด 4K ได้อย่างเร็วมากยิ่งขึ้น” (ในปัจจุบันความเร็วของ Wi-Fi ไร้สายไม่เพียงพอในการใช้งานความละเอียด 4K หรือ อุปกรณ์ VR)

นอกจากนี้ Wi-Fi Alliance ยังกล่าวต่อว่า “WiGig จะใช้งานบนอุปกรณ์ไวเลส มาตรฐานใหม่ 802.11ad ที่ให้ความเร็ว (ในทางทฤษฏี) การเข้าถึงสูงสุดที่ 8 Gbps จากปกติ อุปกรณ์ไวเลส มาตรฐานปัจจุบัน 802.11ac จะให้ความเร็ว (ในทางทฤษฏี) การเข้าถึงได้เพียง 4.5 Gbps เท่านั้น “

ที่มา thaiware,ซ่อมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่


About ซ่อมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่

ซ่อมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่